Przygotowanie uczniów do dorosłego życia – doradztwo zawodowe w szkole

doradztwo zawodowe w szkole

Już w głowach kilkuletnich dzieci kiełkują różne pomysły na temat zawodu wykonywanego w dorosłym życiu. Z biegiem lat plany odnośnie wykonywanego zawodu jednak ulegają diametralnym zmianom, a wielu uczniów nie posiada sprecyzowanych preferencji zawodowych na etapie, na którym muszą podjąć ważne decyzje mające wpływ na ich przyszłość. Z pomocą przychodzi jednak doradztwo zawodowe w szkole, które od kilku lat znajduje się w planie lekcji na różnych etapach edukacyjnych. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani pracownicy, których zadaniem jest pomoc w zaplanowaniu kariery zawodowej uczniów wkraczających w dorosłość.

Doradztwo zawodowe – co to za przedmiot?

Aby odpowiednio przygotować uczniów do podejmowania ważnych wyborów związanych ze ścieżką zawodową, Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło specjalne zajęcia z tego zakresu na kilku etapach edukacyjnych:

  • preorientacja zawodowa – zajęcia w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zarówno w szkołach podstawowych, jak i pozostałych formach wychowania przedszkolnego; mają na celu zapoznać dzieci z wybranymi zawodami, a także pobudzić rozwijanie ich uzdolnień oraz zainteresowań,
  • orientacja zawodowa – zajęcia w klasach I-VI szkół podstawowych; ich celem jest zapoznać uczniów z wybranymi zawodami, ukształtować pozytywne postawy wobec edukacji oraz pracy, a także pobudzić, rozpoznać i rozwijać ich uzdolnienia oraz zainteresowania,
  • doradztwo zawodowe – przedmiot w planie lekcji uczniów klas VII oraz VIII szkół podstawowych, jak również szkół branżowych I stopnia, liceów ogólnokształcących oraz techników; wypracowuje umiejętności analityczne pod kątem predyspozycji i własnych zasobów, a także przygotowuje w zakresie planowania własnego rozwoju oraz podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych.
doradztwo zawodowe w szkole

Doradztwo zawodowe w szkole – ile godzin tygodniowo?

Choć zajęcia z obszaru doradztwa zawodowego są obecne w szkołach od kilku lat, nadal wiele osób zastanawia się nie tylko co to jest doradztwo zawodowe w szkole, ale również ile godzin w ciągu roku szkolnego musi być zrealizowanych w tym zakresie na danym etapie edukacyjnym.

Według aktualnych przepisów, zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego muszą zostać zrealizowane w wymiarze minimum 10 godzin:

  • w roku – dla klasy VII szkół podstawowych oraz oddziałów przysposabiających do pracy,
  • w roku – dla klasy VIII szkół podstawowych oraz oddziałów przysposabiających do pracy,
  • w ciągu czteroletniego okresu nauczania – dla liceum ogólnokształcącego,
  • w ciągu pięcioletniego okresu nauczania – dla technikum,
  • w ciągu trzyletniego okresu nauczania – dla szkoły branżowej I stopnia.

Dlaczego doradztwo zawodowe w szkole jest ważne?

Okres dojrzewania to moment, w którym uczniowie powoli wkraczają w dorosłość wymagającą większej odpowiedzialności oraz podejmowania bardzo ważnych decyzji życiowych. To właśnie od wyboru typu szkoły ponadpodstawowej oraz profilu klasy mogą w dużej mierze zależeć dalsze losy zawodowe. Wielu uczniów na tym etapie nie ma jeszcze odpowiedniej wiedzy na temat zawodów, wymagań oraz predyspozycji, jakie są potrzebne w danej dziedzinie. Część z nich nie odkryła jeszcze w sobie pewnych cech, umiejętności i ograniczeń, jakie mogą mieć wpływ na zatrudnienie w danym miejscu.

Zajęcia z doradztwa zawodowego pozwalają uświadomić uczniów w zakresie rozwijania indywidualności, przekonać do kształcenia ustawicznego, a także rozwinąć świadome planowanie i rozwijanie kariery zawodowej.

Sprawdź kierunek studiów podyplomowych

Rola doradcy zawodowego

Doradca zawodowy pomaga nie tylko młodzieży w wieku szkolnym, ale również bezrobotnym i osobom, które zmieniają kierunek swojej aktualnej ścieżki zawodowej. Może współpracować z pracodawcami w doborze kandydatów do pracy, a także publicznymi służbami zatrudnienia.

Aby zostać doradcą zawodowym, należy posiadać nie tylko bogatą wiedzę z tego zakresu, ale również kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy. Doradztwo zawodowe studia podyplomowe oferowane przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego zostały stworzone z myślą o osobach aspirujących do pracy jako doradca zawodowy. Studia mają charakter kwalifikacyjny, dzięki czemu absolwenci są uprawnieni do posługiwania się tytułem zawodowym „Doradca zawodowy”.