Nauczanie fizyki – studia podyplomowe dla nauczycieli

studia podyplomowe nauczanie fizyki

Zainteresowanie uczniów przedmiotami ścisłymi stale rośnie i coraz więcej z nich podejmuje świadomy wybór szkoły średniej z klasą o profilu zawierającym dużą liczbę godzin fizyki. Przedmiot ten pojawia się obowiązkowo również od VII klasy szkoły podstawowej. Dla osób, które chcą poprowadzić swoją ścieżkę zawodową w perspektywicznym kierunku jakim jest nauczanie fizyki studia podyplomowe okażą się jedną ze ścieżek do zdobycia wymaganych kwalifikacji.

Nauczyciel fizyki i zakres jego obowiązków

Na lekcjach tego przedmiotu nauczyciele fizyki przekazują uczniom wiedzę z zakresu podstawowych i uniwersalnych praw, które opisują różne procesy i materie. Osoby prowadzące zajęcia z tego przedmiotu stoją przed wyzwaniem w postaci przekazania uczniom narzędzi, dzięki którym poznają przyrodę, a także zrozumieją podstawowe prawidłowości, jakie w niej zachodzą. Nauczyciele fizyki przekazują także młodzieży szkolnej osiągnięcia ludzkiego umysłu będącego efektem rozwoju cywilizacji.

Sprawdź kierunek studiów podyplomowych

Szczególnie w szkole podstawowej zadaniem tego przedmiotu jest wyposażenie uczniów w takie umiejętności, postawy i wiedzę, aby mogli zrozumieć otaczający świat – nie tylko w warstwie kulturowej, ale również materialnej. Zarówno na tym etapie edukacyjnym, jak również w szkole średniej, nauczyciel fizyki ma za zadanie ukształtować ucznia w zakresie:

  • wykorzystania pojęć i wielkości fizycznych, opisywania zjawisk oraz wskazywania przykładów w otaczającej rzeczywistości,
  • rozwiązywania problemów z wykorzystaniem zależności i praw fizycznych,
  • planowania oraz przeprowadzania obserwacji bądź doświadczeń i wnioskowania,
  • posługiwania się informacjami pochodzącymi m.in. z tekstów popularnonaukowych.

Jak zostać nauczycielem fizyki?

Fizyka to popularny przedmiot maturalny, który staje się coraz częstszym wyborem uczniów planujących swoją drogę zawodową w kierunku informatyki, automatyki i robotyki, energetyki, budownictwa, a nawet lotnictwa. Zanim jednak nauczyciel fizyki stanie przy tablicy, aby przygotować uczniów z zagadnień zawartych w podstawie programowej, musi zdobyć wymagane kwalifikacje do nauczania tego przedmiotu.

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE I ZDOBĄDŹ UPRAWNIENIA DO NAUCZANIA FIZYKI

Wykształcenie kierunkowe

Na to, jak zostać nauczycielem fizyki, wskazuje przede wszystkim Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Według przepisów niezbędne do zdobycia uprawnień do nauczania fizyki jest ukończenie studiów I stopnia (wówczas nauczyciel może uczyć w szkołach podstawowych) lub studiów magisterskich (w takim przypadku może uczyć również m.in. w szkołach średnich) na kierunku:

  • bądź specjalności, które są zgodne z nauczanym przedmiotem (np. studia wyższe na kierunku fizyka),
  • którego efekty kształcenia obejmują treści przedmiotu fizyka.

Wymagane przygotowanie pedagogiczne

Ukończenie studiów wyższych z zakresu fizyki nie okaże się jednak wystarczające, aby nauczać tego przedmiotu. Dodatkowym wymogiem niezbędnym do spełnienia warunków odnośnie kwalifikacji jest posiadanie przygotowania pedagogicznego adekwatnego do danego etapu edukacyjnego.

Aspirujący nauczyciel fizyki może je zdobyć zapisując się na jeden z kierunków studiów podyplomowych oferowanych przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego. Uprawnienia do nauczania w szkołach podstawowych i szkołach średnich zdobędzie m.in. absolwent kierunku Przygotowanie Pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Nauczanie fizyki studia podyplomowe dla absolwentów innych kierunków oraz nauczycieli

Co jednak w przypadku, gdy aspirujący nauczyciel fizyki jest absolwentem innych studiów wyższych, niezwiązanych z nauczanym przedmiotem? Wówczas jedyną drogą do zdobycia wymaganych uprawnień jest to, aby kandydat ukończył studia podyplomowe Nauczanie fizyki, który jest dostępny w bogatej ofercie Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego.

nauczanie fizyki studia podyplomowe

Co więcej, w celu powiększenia wymiaru etatu nauczycielskiego, a także zdobycia szerszych kompetencji, nasza Uczelnia oferuje realizację dwóch kierunków równolegle, dzięki czemu absolwent studiów może zdobyć kwalifikacje do nauczania fizyki oraz:

Słuchacze powyższych kierunków w praktyce realizują dwa równoległe kierunki i po ukończeniu studiów uzyskują dwa osobne dyplomy ukończenia studiów oraz osobne uprawnienia – np. absolwent studiów Nauczanie geografii i fizyki uzyskuje uprawnienia do pracy jako nauczyciel geografii oraz nauczyciel fizyki. Również w przypadku powyższych kierunków wymagane jest posiadanie przygotowania pedagogicznego.