Licencjat z bezpieczeństwa wewnętrznego – FAQ

studia 1 stopnia

Na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne studia umożliwiają zdobycie wiedzy o charakterze interdyscyplinarnym, co wpływa na różnorodność w wyborze stanowiska pracy po ich ukończeniu. Współcześnie coraz chętniej studenci decydują się na zdobywanie licencjatu online, dlatego też odpowiemy na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące takiej formy kształcenia na studiach 1. stopnia, a także określimy, co można robić po bezpieczeństwie wewnętrznym.

Licencjat online – ile trwają studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne?

Zarówno w przypadku zdobywania licencjatu online, jak i w tradycyjnej formie kształcenia, czas trwania nauki wynosi trzy lata, a okres ten dzieli się na sześć semestrów. Jest to długość nauki przewidywana niezależnie od tego, jaki kierunek się wybierze. Na jeden rok studiów 1. stopnia przypadają dwa semestry: zimowy i letni. To, ile trwa licencjat, może zmienić się jedynie w sytuacji, gdy student decyduje się na urlop studencki lub przerywa kształcenie. 

baner: licencjat online

Czy studia 1. stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne są trudne?

To, czy studia 1. stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne zostaną uznane za łatwe lub trudne jest sprawą indywidualną każdego z przyszłych studentów. Do czynników, które mają na to wpływ, zalicza się m.in.:

  • łatwość w przyswajaniu nowych informacji;
  • czas poświęcony na naukę;
  • zainteresowanie danym tematem;
  • motywacja;
  • warunki, w których podejmuje się naukę.

Jak wyglądają studia kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne? Przedmioty nauczania

Zazwyczaj na początku kształcenie na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne związane jest z zapoznaniem studenta z ogólną wiedzą wymaganą na poziomie kształcenia wyższego. Dotyczy to  tematów, takich jak: etyka, technologia informacyjna, filozofia, ochrona własności intelektualnej, język obcy, BHP itd.

bezpieczeństwo wewnętrzne przedmioty

Następnie na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne przedmioty przewidywane na tych studiach 1. stopnia związane są z podstawowym kształceniem kierunkowym. Wśród nich wymienia się bezpieczeństwo: społeczne, państwa, narodowe, wewnętrzne w UE i nie tylko, a także tematy związane np. z kryminalistyką, prawem, zarządzaniem, ochroną osób i mienia itd. To pomaga studentowi w rozeznaniu się i zadecydowaniu, czy jest to dla niego odpowiedni kierunek studiów.

Później na kolejnych semestrach należy zdecydować, jaki moduł specjalnościowy chce się realizować. Od tego zależy, w jakim kierunku podąży dalsze kształcenie na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Przedmioty zostaną dopasowane zgodnie z wyborem specjalności. Opisy oferowanych przez nas studiów znajdują się pod poniższym odnośnikiem: https://studia-online.pl/studia-licencjackie.

Co można robić po bezpieczeństwie wewnętrznym?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, co można robić po bezpieczeństwie wewnętrznym, ze względu na to, że absolwent tego kierunku ma wiele możliwości podjęcia zatrudnienia. Przede wszystkim jest ona związana z ochroną osób lub mienia, dlatego dla pracowników po studiach bezpieczeństwo wewnętrzne miejsca pracy związane są ze służbami mundurowymi i specjalnymi, zarządzaniem kryzysowym, doradztwem w zakresie bezpieczeństwa. Oczywiście absolwenci tego kierunku mogą również założyć własną działalność gospodarczą.