Kierunki w sztuce – jak zostać historykiem sztuki?

historia_sztuki_studia

Rzeźby, obrazy, utwory literackie oraz inne formy sztuki są
wartościowe nie tylko ze względów wizualnych bądź artystycznych. Każde ze stworzonych dzieł jest również niezwykle cennym zapiskiem historycznym i jest swego rodzaju wizytówką danej epoki. Dodatkowo wiele dzieł sztuki jest bardzo wartościowych i atrakcyjnych zarówno dla koneserów, jak i zamożnych klientów, którzy chcą posiadać unikatowy egzemplarz w swoim domu. Analizę autentyczności, a także badania pod kątem autorstwa i stanu zabezpieczenia zabytkowych dzieł prowadzi historyk sztuki, który musi znać nie tylko wszystkie najważniejsze kierunki w sztuce, ale również posiadać wiedzę z zakresu konserwacji oraz ochrony dziedzictwa kulturowego. Czym się zajmuje osoba na tym stanowisku?

Kim jest historyk sztuki?

Historyk sztuki to osoba, która analizuje dokumentację dzieł sztuki oraz zajmuje się ich naukowym opracowywaniem. W swojej pracy bada zarówno stan zabezpieczenia, jak również kontroluje ich autentyczność. Bywa również, że historycy sztuki ustalają potencjalnych autorów dzieł, które nie zostały do tej pory odpowiednio zidentyfikowane. Specjaliści zajmujący się historią sztuki bardzo często są jednocześnie pasjonatami, którzy na własną rękę poszukują i gromadzą wartościowe okazy.

Zakres ich pracy jest jednak znacznie szerszy i uzależniony od kilku czynników, m.in. doświadczenia oraz miejsca zatrudnienia. Zazwyczaj jednak historycy sztuki:

  • prowadzą prace badawcze w muzeach, instytucjach, archiwach,
  • biorą udział w urządzaniu wnętrz ekspozycyjnych wykorzystując zabytki, rekonstrukcje dzieł oraz nowe dzieła sztuki,
  • prowadzą dokumentację, inwentaryzację oraz wykonują opracowania naukowe,
  • sprawują opiekę nad obiektami posiadającymi status zabytku,
  • opracowują publikacje naukowe,
  • sprawują nadzór nad prawidłową ekspozycją dzieł sztuki.

Dodatkowo osoby na tym stanowisku mogą prowadzić działalność naukową związaną z teorią historii sztuki, a także wykonywać ekspertyzy w galeriach sztuki oraz innych instytucjach.

Historyk sztuki – jak nim zostać?

Historykiem sztuki najczęściej zostają osoby, które na swojej ścieżce edukacyjnej wybrały szkoły o profilu humanistycznym, gdzie najwięcej godzin poświęca się takim przedmiotom, jak historia czy wiedza o kulturze. Swoje wykształcenie zawodowe mogą rozwijać m.in. poprzez studia podyplomowe, na które mogą zapisać się również osoby, które odkryły w sobie pasję do sztuki, jednak uczyły się lub pracowały wówczas w zupełnie innej dziedzinie.

kierunki w sztuce

Jakie kierunki sztuki poznaje słuchacz?

Osoby, które interesuje historia sztuki, studia podyplomowe przygotują nie tylko z zakresu praktycznych metod nauczania tej dziedziny, a także analizy i interpretacji dzieł. Studia podyplomowe oferowane przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego przede wszystkim pozwolą poznać historię kierunków sztuki:

  • powszechnej,
  • europejskiej, polskiej i regionalnej,
  • nowoczesnej (zarówno z malarstwa i rzeźby).

Bardzo ważnym aspektem poruszanym w trakcie nauki jest specyfika rynku dzieł sztuki oraz aktualne przepisy prawne związane z zabytkami i historycznymi eksponatami. Z uwagi na rosnącą popularność przenoszenia dzieł do świata cyfrowego, słuchacze poznają także niezbędne techniki, jakie towarzyszą aktualnie w pracy historykom sztuki na całym świecie.

Sprawdź kierunek studiów podyplomowych

Czy studia podyplomowe kończą się napisaniem pracy?

Słuchacze, którzy zapiszą się na studia podyplomowe z zakresu historii sztuki oferowane przez WSKZ, realizują program przez nowoczesną i efektywną platformę dydaktyczną, umożliwiającą zdobywanie wiedzy i umiejętności w dowolnym miejscu i czasie.

W trakcie nauki słuchacze przystępują do testów cząstkowych oraz testu generalnego. Do ukończenia studiów podyplomowych wymagane jest napisanie oraz złożenie pracy dyplomowej. Powinna zawierać od 15 do 30 stron i być stworzona w oparciu o materiały dydaktyczne, które znajdują się na platformie w indywidualnym koncie słuchacza. Po dodaniu pracy jest ona przekazana komisji, która ocenia pracę. W przypadku otrzymania oceny negatywnej, słuchacz może ponownie załączyć poprawioną pracę bez ponoszenia przy tym dodatkowych kosztów.