Jak napisać podanie o przeniesienie na inną uczelnię?

studia licencjackie online

Uczelnie wyższe to świetnie zorganizowane instytucje, które dbają o jak najwyższy poziom świadczonych usług. Nad wszystkimi sprawami studenckimi czuwa prorektor do spraw kształcenia lub osoba wskazana w regulaminie studiów, która wydaje decyzje na różne wnioski. Z tego powodu wszystkie pisma sporządzane przez studentów muszą mieć oficjalną formę. Wiele osób, które podjęły decyzję o zmianie uczelni zastanawiają się wielokrotnie, jak napisać podanie o przeniesienie. Poznaj nasze wskazówki.

Przeniesienie na inną uczelnię prawem studenta

Podjęcie nauki na uczelni, która oferuje wymarzony kierunek studiów jest decyzją wiążącą najczęściej na okres 2 lub 3 lat. Nie oznacza to jednak, że w trakcie nauki student nie może dokonać zmiany miejsca, w którym pobiera naukę. Prawo do przeniesienia na inną uczelnie wynika z przepisów art. 85 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Według nich może on:

 • przenosić punkty ECTS,
 • odbywać studia według toku indywidualnego,
 • usprawiedliwiać swoją nieobecność m.in. z uwagi na stan zdrowia,
 • przenieść się na studia stacjonarne bądź niestacjonarne,
 • przystąpić do egzaminu komisyjnego.
Sprawdź kierunek studiów podyplomowych

Przeniesienie na studia-online – kto może się o nie starać?

Jednym z najczęstszych powodów chęci zmiany dotychczasowego miejsca kształcenia są sprawy osobiste, do których najczęściej zalicza się konieczność zmiany miejsca zamieszkania lub podjęcie pracy o dynamicznie zmieniającym się grafiku. Studenci, którzy nie chcą iść na kompromis pod względem miejsca i czasu, mogą dokonać przeniesienia na studia-online. Mogą to zrobić osoby, które:

 • aktualnie studiują na innej uczelni,
 • przerwały naukę i chcą wznowić studia korzystając z zalet tej formy kształcenia,
 • zostały skreślone z listy studentów na swojej macierzystej uczelni.

Podanie o przeniesienie na inną uczelnię kluczowym dokumentem

Proces przeniesienia studenta jest kwestią dość indywidualną, ponieważ każdy z nich może podjąć taką decyzję z innego powodu i w innym momencie. Dodatkowo zasady przenosin mogą różnić się na każdej uczelni, a nawet wydziale. Mimo to, istnieje kilka uniwersalnych porad, jak przenieść się na inną uczelnię.

Podstawowymi aspektami są dokumenty, jakie należy dostarczyć w nowo wybranym miejscu kształcenia. Oprócz karty przebiegu studiów z uczelni macierzystej, która pozwoli ustalić osiągnięte przez studenta wyniki do tej pory, ważne jest podanie o przeniesienie na inną uczelnię. Taki dokument powinien być dostarczony do prorektora właściwego do spraw kształcenia lub innej osoby wskazanej w regulaminie studiów – zarówno w swojej macierzystej uczelni, jak również w nowo wybranej.

Sprawdź kierunek studiów magisterskich class=

Jak napisać podanie o przeniesienie? – podstawowe wskazówki

Takie podanie musi mieć oficjalną formę, dlatego powinno zawierać:

 • miejscowość i datę,
 • wszystkie najważniejsze dane studenta (dane osobowe, rok, formę kierunek i stopień studiów oraz nr albumu)
 • dane odbiorcy – prorektora właściwego do spraw kształcenia lub innej osoby właściwej w tej sprawie i pełną nazwę uczelni,
 • zwroty grzecznościowe,
 • odpowiednią strukturę.

Głównym elementem podania jest jego główna treść, w której student zwraca się z konkretną prośbą. W tej części bardzo ważne jest uzasadnienie decyzji dotyczącej zmiany. Powinno być:

 • autentyczne – student powinien wskazać rzeczywisty powód,
 • przekonujące – ważne jest uargumentowanie swojej decyzji,
 • krótkie – odbiorcy podania wystarczy kilka zdań, aby poznać sytuację studenta,
 • pozbawione błędów – ważna jest nie tylko poprawność językowa, ale również pełne i poprawne zawarcie nazwy kierunków, uczelni oraz nazwisk.
Jak napisać podanie o przeniesienie

Oprócz samego podania ważne jest dołączenie załączników – m.in. aktualne zaświadczenie potwierdzające status studenta oraz wcześniej wspomnianą kartę przebiegu studiów.

Jak napisać podanie o przeniesienie na inną uczelnie – przykładowa treść

Poniżej znajduje się przykładowa treść podania wraz z uzasadnieniem:

Wrocław, 30.09.2023 r.

Jan Kowalski
Logistyka – 1 rok
Studia stacjonarne I stopnia
Nr tel. 512345678
Nr albumu 123456

Prorektor właściwy ds. kształcenia
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego

Uprzejmie proszę o przeniesienie na studia licencjackie Logistyka realizowane w formie online oraz wpisanie na semestr zimowy w roku akademickim 2023/2024. Aktualnie jestem studentem Przykładowej Uczelni Wyższej na kierunku Logistyka realizowanego w formie stacjonarnej. Swoją decyzję motywuję faktem, iż z przyczyn prywatnych musiałem podjąć zatrudnienie na pełen etat, które gwarantuje mi stałe i regularne wynagrodzenie, przez co nie mogę kontynuować nauki w obecnej formie.

Specyfika mojej pracy wymaga dyspozycyjności w różnych dniach i godzinach, dzięki czemu tylko studia w formie online umożliwią mi dalsze kształcenie.

Do podania załączam:

 1. Zaświadczenie o statusie studenta.
 2. Kartę przebiegu studiów
 3. Inne załączniki.

Uprzejmie proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

………………………

Podpis studenta

Przeniesienie na studia-online

Nasza uczelnia udziela wsparcia na każdym etapie przeniesienia z placówki macierzystej. Wystarczy wypełnić formularz zawierający dane na temat aktualnej sytuacji i uzyskać pomoc w celu przeniesienia na studia online.

Osoby, które zapiszą się na jeden z kierunków realizowanych w tej formie mogą nie tylko oszczędzić czas i pieniądze na dojazdach, jak ma to miejsce w przypadku klasycznej formy kształcenia, ale również dostosować tempo nauki do własnych potrzeb i realizować tematy z programu studiów z dowolnego miejsca posiadającego dostęp do Internetu.