Jak motywować nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji?

Jak motywować nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji?

Z jednej strony szkoła jest miejscem, w której uczniowie zdobywają wiedzę i kształtują swoje cechy osobowości. Z drugiej jest organizacją i jak w każdej innej zatrudnieni są pracownicy, czyli nauczyciele posiadający potrzeby zróżnicowane ze względu na swoją indywidualną sytuację. Mimo, iż droga do objęcia stanowiska nauczyciela oznacza spełnienie określonych wymogów odnośnie wykształcenia, wielu z nich decyduje dodatkowo rozwijać swoje umiejętności i podnosić swoje kwalifikacje już w trakcie pracy w szkole. Przynosi to nie tylko dużo korzyści dla samego nauczyciela, ale również dla całej placówki i dyrekcji. Jak motywować nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji?

Motywacja zewnętrzna i wewnętrzna

Opisując sposoby motywowania nauczycieli, warto przybliżyć wiążącą się z tym motywację zewnętrzną oraz wewnętrzną. Motywacja wewnętrzna to naturalna potrzeba człowieka związana z pracą i ciągłym dokształcaniem się. Człowiek czerpie przyjemność z wykonywanych obowiązków i poszerzania swoich umiejętności. Motywacja zewnętrzna jest z kolei angażowaniem się w jakąś dziedzinę na skutek zewnętrznych bodźców lub zewnętrznych korzyści, a nie dlatego, że dane czynności sprawiają przyjemność lub wzbudzają zainteresowania.

Istnieją tacy pracownicy, którzy nie są zainteresowani zdobywaniem nagród – są nastawieni bardziej na unikanie niepowodzeń i kar. Jeśli jej unikną, czują się usatysfakcjonowani. Dyrektor szkoły dysponuje karami twardymi – formalnymi, które znajdują się w Kodeksie Pracy oraz Karcie Nauczyciela. W szczególności mowa o naganie, upomnieniu czy każe pieniężnej. Dyrektor może również zastosować tzw. kary miękkie, które mają nieformalny charakter. W tym przypadku jest to np. pominięcie przy rozdawaniu nagród, przydzielenie innej klasy lub pracowni niż oczekiwał tego nauczyciel, czy obniżenie dodatku motywacyjnego. Warto zaznaczyć, że bardziej skuteczne wbrew pozorom mogą być kary nieformalne. Szczególnie ważna w przypadku nauczycieli jest motywacja wewnętrzna. Dzieje się tak dlatego, że wielu pracowników podchodzi do tego zawodu z powołaniem i pasją.

Sprawdź kierunek studiów podyplomowych

Jak motywować nauczycieli do pracy?

Innym podziałem jest podział na czynniki materialne oraz pozamaterialne. Dyrektor szkoły posiada wiele możliwości, które nie muszą wiązać się z aspektami finansowymi. Może być to np.:

 • publiczne wyróżnienie bądź gratulacje,
 • podziękowanie,
 • oficjalne zwolnienie z hospitowania nauczyciela w dowodzie uznania jego pracy.

Co ważne, dyrektor wyróżniając pracownika musi konkretnie poinformować, za co otrzymuje nagrodę – najlepiej, gdy wręczy ją osobiście i publicznie. Niematerialną formą motywacji jest również udział nauczycieli w zarządzaniu szkołą. Mogą być oni przywódcą zespołu uczniów na swoich lekcjach bądź pełnić funkcję wychowawcy klasy. Wyrazem uznania i bodźcem motywującym do pracy może być również włączanie nauczycieli w zatwierdzanie projektów najważniejszych dokumentów oraz zasad związanych z funkcjonowaniem szkoły.

Tym, co ma jednak ogromny wpływ na pracę nauczyciela są finansowe czynniki motywacyjne. Są one bowiem związane z systemem awansu zawodowego, a także oceną pracy nauczyciela. Pensja nauczyciela składa się z wielu elementów i zależy m.in. od posiadanych kwalifikacji i stopnia. Aby uzyskać dodatek funkcyjny, nauczyciel musi otrzymać stanowisko dyrektora, wicedyrektora albo posiadać inne stanowisko kierownicze lub być wychowawcą klasy. Na dodatek motywacyjny wpływają z kolei osiągnięcia wychowawcze, opiekuńcze i dydaktyczne.

Jak nauczyciel może podnieść kwalifikacje?

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczyciela umożliwiają studia podyplomowe oferowane przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego. Uczelnia posiada bogatą ofertę studiów pedagogicznych, dzięki którym nauczyciele zdobędą dodatkowe kwalifikacje i rozwiną swoje umiejętności, co wzmocni ich pozycję nie tylko w danej szkole, ale również na rynku pracy. Studia mogą być realizowane za pomocą platformy dydaktycznej, dzięki czemu słuchacz może zdobyć dodatkową wiedzę oraz umiejętności w dogodnym dla siebie czasie i miejscu. WSKZ posiada w swojej ofercie podyplomowe studia pedagogiczne z zakresu m.in.

 • pedagogiki,
 • przygotowania pedagogicznego,
 • pedagogiki specjalnej,
 • pedagogiki specjalnej dla pedagogów specjalnych,
 • terapii,
 • wczesnego nauczania języka obcego,
 • integracji sensorycznej
 • nauczania przedmiotów – w tym przedmiotów zawodowych.