Ile zarabia początkujący nauczyciel? Zarobki w 2024

Zaktualizowano dnia 8 marca 2024

Po latach wysyłania jasnych sygnałów o niesatysfakcjonujących wynagrodzeniach, środowisko pedagogiczne doczekało się w ostatnim czasie wzrostów pensji. Wyraźnym zmianom mają ulec zarobki nauczycieli w 2024 roku. W tym artykule sprawdzamy, ile zarabia początkujący nauczyciel w obliczu zapowiadanych podwyżek.

Nauczyciel początkujący – kto to?

Nauczycielem początkującym określa się nauczyciela, który nie posiada stopnia awansu zawodowego. Są to zatem pracownicy szkół na początku swojej ścieżki zawodowej, którzy mogą ubiegać się o kolejny stopień awansu, tj. na nauczyciela mianowanego, o ile spełniają następujące warunki:

 • mają odpowiednie wymagania kwalifikacyjne;
 • odbywają przygotowanie do zawodu nauczyciela;
 • posiadają co najmniej dobrą ocenę pracy uzyskanej w ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela;
 • uzyskują pozytywną opinię o przeprowadzonych zajęciach;
 • zdadzą egzamin przed komisją egzaminacyjną, podczas którego weryfikowane są wymagania dotyczące posiadanej wiedzy i umiejętności przez nauczyciela, które są niezbędne do efektywnego realizowania obowiązków nauczyciela.

O ile wzrosną średnie wynagrodzenia nauczycieli w 2024?

Choć zarobki nauczycieli w 2024 r. są głośnym tematem od wielu miesięcy wśród opinii publicznej, to zapowiadane zmiany z największą uwagą śledzi z pewnością przede wszystkim grono pedagogiczne. Ważną kwestią dla osób planujących pierwsze kroki w zawodzie są zarobki nauczyciela początkującego, które również mają ulec zmianie.

Obiecane przez nowy rząd podwyżki dla nauczycieli znalazły swoje odzwierciedlenie w projekcie ustawy budżetowej na 2024 r., która przewiduje wzrost pensji o 30 procent. Według obietnic największa zmiana ma dotyczyć nauczycieli początkujących, bo aż 33 procent.

Ile będą zarabiać nauczyciele w 2024 r.? [STAWKI]

W budżecie na 2024 rok rząd zapewnił środki dla nauczycieli na każdym szczeblu kariery zawodowej. Zmiany w wynagrodzeniu odczują również osoby stawiające pierwsze kroki jako nauczyciel, co ma dodatkowo zmotywować osoby zainteresowane prowadzeniem zajęć w szkole.

ile zarabia początkujący nauczyciel 2024

Osoby na stanowisku nauczyciela początkującego mają zarobić:

 • minimum 4798,30 zł brutto (wzrost o 1107,30 zł),
 • średnio 6211,22 zł brutto (wzrost o 1433,36 zł).

Podwyżki mają nie tylko zachęcić do rozpoczęcia pracy nauczyciela, ale również do osiągania kolejnych szczebli awansu zawodowego. Nowy projekt budżetowy przewiduje bowiem podwyżki dla nauczycieli mianowanych, którzy mają zarobić średnio 7453,47 zł, a także nauczycieli dyplomowanych. Osoba na tym stanowisku po podwyżkach będzie mogła zarobić średnio 9523,88 zł.

Ile zarobią nauczyciele początkujący po podwyżce? Nie tylko płaca minimalna

Warto zaznaczyć, że podwyżki dla nauczycieli początkujących obejmują wynagrodzenie zasadnicze, które nie jest jedynym źródłem dochodu pedagogów prowadzących zajęcia w szkole.

Choć płaca minimalna dla nauczycieli w 2024 r. wzrośnie, osoby na tym stanowisku mogą liczyć wciąż na nagrody oraz wiele dodatków, w tym m.in.:

 • za warunki pracy,
 • za wysługę lat,
 • funkcyjny,
 • motywacyjny,
 • z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy,
 • za nadgodziny,
 • za zastępstwa.

Świadczenie na start dla nauczycieli początkujących

Wzrost zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli początkujących w 2024 r. jest bardzo ważnym wsparciem osób rozpoczynających karierę zawodową, ponieważ nie mogą one liczyć z reguły na niektóre dodatki. W 2024 roku nauczyciele odbywający przygotowanie do zawodu nauczyciela otrzymają tzw. świadczenie na start, które jednorazowo wynosi 1000 zł. Będzie wypłacane w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia przygotowania do zawodu nauczyciela.

Trzynastka dla nauczycieli początkujących 2024

Dodatkowym składnikiem wynagrodzenia nauczyciela początkującego jest tzw. trzynastka, czyli dodatkowa pensja wypłacana pracownikom szkoły, którzy przepracowali w niej cały rok kalendarzowy.

Warto zaznaczyć, że jest ona wypłacana w danym roku, gdy nauczyciel został zatrudniony przed 1 września, czyli przed oficjalnym rozpoczęciem roku szkolnego. Trzynastka wynosi 8,5% sumy wynagrodzenia, jaką otrzymywał pracownik w ciągu roku kalendarzowego, za który jest wypłacana.

Wynagrodzenie nauczyciela a poziom wykształcenia

Podstawę do ustalenia pensji stanowi posiadany przez pracownika oświaty poziom wykształcenia. Nauczyciel, który jest absolwentem studiów wyższych magisterskich, a także posiada przygotowanie pedagogiczne, może liczyć na wyższe wynagrodzenie niż nauczyciele z innym wykształceniem.

ZDOBĄDŹ PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE WYMAGANE NA STANOWISKU NAUCZYCIELA

Ile zarabia nauczyciel początkujący z przygotowaniem pedagogicznym?

Wysokość minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla początkującego nauczyciela, który zdobył tytuł zawodowy magistra wraz z przygotowaniem pedagogicznym, wynosiło w 2023 r. 3690 zł brutto. Biorąc pod uwagę planowane wzrosty o 30%, w 2024 r. będzie to kwota około 4797 zł brutto.

Ile zarabia początkujący nauczyciel bez przygotowania pedagogicznego?

Wysokość minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla początkującego nauczyciela, który zdobył tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, wynosiło w 2023 r. 3600 zł brutto. Uwzględniając planowane podwyżki, w 2024 r. będzie to kwota oscylująca w granicach 4680 zł brutto.

Sprawdź studia z zakresu przygotowania pedagogicznego

Dlaczego warto przystąpić na studia podyplomowe?

Wykształcenie ma wpływ na to, jakie zarobki otrzyma nauczyciel początkujący, szczególnie w przypadku pracowników bez przygotowania pedagogicznego. Jest to jeden z powodów, dla którego warto przystąpić na studia podyplomowe np. na kierunku “Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Dzięki temu absolwent zyskuje: 

 • szeroką wiedzę kierunkową potrzebną do pracy,
 • rozwój osobisty i zawodowy,
 • większe szanse na otrzymanie zatrudnia,
 • możliwość otrzymania wyższego wynagrodzenia.

Należy dodać, że studia te mają charakter kwalifikacyjny, dzięki temu absolwent otrzyma uprawnienia pedagogiczne i zdobędzie przygotowanie do wykonywania zawodu.