Ile zarabia nauczyciel na rękę 2023?

To, ile zarabia nauczyciel, nadal wywołuje dużo kontrowersji w tej grupie zawodowej. Wynikiem tego są strajki nauczycieli, pragnących m.in. polepszyć swoją sytuację materialną. W związku z tym temat pensji pracowników szkół stale powraca, co przyczyniło się do wprowadzenia nowej propozycji rządu dla nauczycieli zmieniającą wysokość wynagrodzenia

Zmiany w zarobkach nauczycieli 2023

Zapisy dotyczące podwyżek dla nauczycieli w 2023 r. zostały wprowadzone za sprawą Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 lutego 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. 

Sprawdź naszą ofertę pedagogicznych studiów podyplomowych

Ile zarabia nauczyciel klas 1-3 netto 2023?

Wiek dzieci w klasie nie należy do czynników uwzględnianych do wynagrodzenia zasadniczego. W związku z tym wysokość wynagrodzenia nauczyciela klas 1-3 nie jest zależna od tego, ile lat mają uczniowie, dla których prowadzone są zajęcia. Czynnikami, które mogą zmienić wysokość wynagrodzenia zasadniczego, są:

 • stopień awansu zawodowego, 
 • posiadane kwalifikacje,
 • wymiar zajęć obowiązkowych. 

Ile zarabia nauczyciel na rękę?

Nauczyciel w 2023 r. doczekał się nowej propozycji rządu uwzględniającej podwyżkę wynagrodzenia dla tej grupy zawodowej. Podstawę do ustalenia minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stanowi najwyższy posiadany przez nauczyciela poziom wykształcenia. 

Dla magistra z przygotowaniem pedagogicznym waha się ono w przedziale od 3690 zł do 4550 zł brutto, co według kalkulatora wynagrodzeń osobie na umowie o pracę daje od 2846 zł do 3432 zł. Wysokość ta zależy od stopnia awansu zawodowego. Nauczycieli bez przygotowania pedagogicznego obowiązują niższe stawki.

nauczyciele studia podyplomowe

Warto dodać, że w ustawie Karta Nauczyciela określono, że pensja nauczyciela nie składa się jedynie z wynagrodzenia zasadniczego, ale także:

 • dodatków;
 • wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe lub zastępstwa;
 • nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

Przygotowanie pedagogiczne na studiach podyplomowych

Przygotowanie pedagogiczne to szansa na lepsze wynagrodzenie, a także nowe i ciekawe wyzwania zawodowe. Można je zdobyć na studiach podyplomowych, podczas których nauczyciel pozna sposoby oraz metody profesjonalnego pełnienia roli pedagoga w różnych środowiskach.

nauczyciel 2023

Nasza uczelnia, która od lat zajmuje się kształceniem osób aktywnych zawodowo, opracowała szeroką ofertę kierunków w zakresie przygotowania pedagogicznego. Wśród nich znajdują się:

 1. Przygotowanie Pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu.
 2. Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów.
 3. Przygotowanie Pedagogiczne do nauczania języka obcego.
 4. Przygotowanie pedagogiczne do nauczania przedmiotów zawodowych.
 5. Przygotowanie Pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej.
 6. Przygotowanie Pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.
 7. Przygotowanie Pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole ponadpodstawowej.

Szczegółowe informacje na temat kierunków znajdują się na stronie internetowej w zakładce: Studia podyplomowe. Warto dodać, że dzięki nowoczesnym rozwiązaniom edukacyjnym nasza uczelnia zapewnia realizację programu studiów, równocześnie nie tracąc na ich jakości. Studia realizowane są z zachowaniem wysokich standardów kształcenia i umożliwiają połączenie nauki z pracą lub innymi zobowiązaniami. Dlatego też jest to doskonały sposób na zdobycie przygotowania pedagogicznego w elastyczny sposób.