HiT a nauczanie EDB i WOS. Kto posiada kwalifikacje do nauczania Historii i Teraźniejszości?

historia i teraźniejszość podstawa programowa

W planie lekcji uczniów znajduje się wiele przedmiotów rozwijających różne umiejętności, np. obliczanie skomplikowanych działań matematycznych czy rozumienie oraz tworzenie treści w języku obcym. W przypadku przedmiotów humanistycznych, jak stosunkowo nowa Historia i teraźniejszość podstawa programowa skupia się na ukształtowaniu postawy ucznia w kwestii świadomości społecznej, kulturowej oraz historycznej. Zajęcia z tego przedmiotu mogą być prowadzone przez nauczyciela o odpowiednich kwalifikacjach. Jakie zagadnienia poruszane są podczas zajęć?

Historia i teraźniejszość – nowy przedmiot w planach uczniów

W 2022 roku Minister Edukacji i Nauki podpisał trzy projekty rozporządzeń. Zmiany zawarte w jednym z nich wprowadziły nowy przedmiot – historia i teraźniejszość, a także podstawy programowe dla wiedzy o społeczeństwie oraz dla podstawowego i rozszerzonego zakresu historii.

Historia i teraźniejszość to przedmiot, który od roku 2022/2023 zastąpił wiedzę o społeczeństwie w:

  • liceum ogólnokształcącym – w wymiarze 2 godzin dla klasy I oraz 1 godziny dla klasy II,
  • technikum – w wymiarze po 1 godzinie w klasie I, II oraz III,
  • szkole branżowej I stopnia – w wymiarze 1 godziny w klasie I.

Historia i teraźniejszość – rozporządzenie określające cele kształcenia

Wprowadzające historię i teraźniejszość Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 marca 2022 r. opisuje ten przedmiot jako interdyscyplinarny, który łączy wiedzę o społecznym życiu człowieka, a także jego głównych instytucjach wraz z wiedzą na temat najnowszych dziejów Polski i całego świata. Rolą przedmiotu jest przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego i świadomego udziału w życiu publicznym.

Historia i teraźniejszość podstawa programowa

Podstawę programową historii i teraźniejszości również określa wyżej wymieniony akt prawny, na bazie którego można wywnioskować, iż treści poruszane na lekcjach dotyczą podstaw życia społecznego, a także ważnych wydarzeń, zmian politycznych i gospodarczych w Polsce i na świecie w latach:

  • 1945-1956,
  • 1956-1970,
  • 1970-1980,
  • 1980-1991,
  • 1991-2001.

W kontekście teraźniejszości przedmiot porusza także najważniejsze wydarzenia z dwóch pierwszych dekad XXI wieku – w tym m.in. proces zmian w Unii Europejskiej po 2004 roku czy skutki katastrofy smoleńskiej.

historia i teraźniejszość podstawa programowa 2

Historia i teraźniejszość – kto może uczyć nowego przedmiotu?

Pojawienie się nowego przedmiotu wywołało duże zainteresowanie nie tylko wśród uczniów, ale także wśród nauczycieli, którzy zaczęli zastanawiać się kto może uczyć historii i teraźniejszości. Jak się okazuje, uprawnienia do nauczania tego przedmiotu mają osoby posiadające kwalifikacje do nauczania historii oraz wiedzy o społeczeństwie. Oznacza to, że nauczyciele prowadzący zajęcia z innych przedmiotów, jak np. EdB (Edukacji dla Bezpieczeństwa) muszą zdobyć nowe uprawnienia.

Sprawdź kierunek studiów magisterskich class=

Studia podyplomowe nadające kwalifikacje do nauczania HiT

W przypadku nauczycieli, którzy nie posiadają kwalifikacji do nauczania powyższych przedmiotów i jednocześnie aspirują do zwiększenia swojego etatu nauczycielskiego o zajęcia z historii i teraźniejszości, świetnym wyborem okażą się studia podyplomowe przygotowane przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego.

Kierunek Nauczanie historii i teraźniejszości pozwala zdobyć nauczycielom uprawnienia do nauczania drugiego lub kolejnego przedmiotu w szkołach ponadpodstawowych – technikach, liceach, szkołach branżowych. Teoretyczną część programu słuchacze realizują za pośrednictwem platformy dydaktycznej, która pozwala na nieograniczony dostęp do materiałów naukowych i umożliwia dostosować tempo nauki do własnych potrzeb.