Dofinansowania do studiów podyplomowych w 2023 roku – kiedy się o nie starać?

dofinansowania do studiów podyplomowych

Samo wyrażenie chęci otrzymania dofinansowania do studiów podyplomowych dla pracowników nie wystarczy do tego, aby wypłacić takie środki. Należy wykonać jeszcze kilka spraw administracyjnych wpływających na pozytywną decyzję w kwestii płatności. Jest to niezbędne do tego, by Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) mógł dysponować finansami zgodnie z założonymi celami.

Dofinansowania do studiów podyplomowych dla osób pracujących – jaki jest ich cel?

Możliwość otrzymania dofinansowania studiów podyplomowych powstała w wyniku odpowiedzi na problemy pracowników i pracodawców, z którymi współcześnie się mierzą. Związane są one z dynamicznie rozwijającym się rynkiem pracy, a równocześnie nową technologią.

dofinansowania do studiów podyplomowych

Dlatego też założono Krajowy Fundusz Szkoleniowy, który został on utworzony ze środków Funduszu Pracy. Dzięki temu, udzielając dotacji dla pracujących, umożliwia się im utrzymanie zatrudnienia

Ile wynosi dofinansowania do studiów podyplomowych dla firm i szkół?

Jeśli chodzi o wysokość dotacji dla pracujących, to zależne są one od wielkości firmy, w której są zatrudnieni. Mikroprzedsiębiorcy mogą liczyć nawet na 100% dofinansowania, a  małe, średnie i duże przedsiębiorstwa otrzymają do 80% kosztów pokrycia kształcenia ustawicznego. Zasada jest taka, że kwota ta nie może wynieść więcej niż 300% wysokości przeciętnego wynagrodzenia w konkretnym roku na jednego uczestnika. Dofinansowanie do studiów podyplomowych dla firm i szkół może wynieść nawet do 20000 zł, co umożliwi realizację nawet kilku kierunków studiów jednocześnie.

Co zrobić, aby otrzymać dotacje dla pracujących?

Aby otrzymać dofinansowanie dla osób pracujących, najważniejszym elementem jest złożenie odpowiednich dokumentów. Mowa o wniosku wraz z załącznikami, które znajdują się na stronie urzędu pracy zgodnego z miejscem zarejestrowania firmy. Bez tego nie da się w sposób prawidłowy przejść procesu weryfikacji, który jest niezbędny do tego, aby wypłacić dotację. Ponadto należy dołączyć uzasadnienie przydatności studiów podyplomowych w pracy zawodowej konkretnej osoby.

Uzasadnienie przydatności studiów podyplomowych we wniosku

W celu otrzymania dofinansowania dla osób pracujących należy napisać uzasadnienie przydatności studiów podyplomowych. Określenie tego, co motywuje osobę składającą wniosek, ma znaczenie przy decyzji dotyczącej dotacji. Krajowy Fundusz Szkoleniowy w każdym roku określa listę priorytetów finansowania i to na ich realizacji skupia się podczas weryfikacji  dokumentów. 

baner: dofinansowania do studiów podyplomowych

Aktualnie dofinansowanie do studiów podyplomowych otrzymują pracownicy, którzy chcą szkolić się w zawodach deficytowych lub wymagają przyuczenia z powodu wprowadzenia nowych technologii i narzędzi pracy. Uwzględnia się również pomoc dla pracowników powyżej 50. roku życia albo powracających na rynek pracy po przerwie spowodowanej sprawowaniem opieki nad dzieckiem itd.

Uzasadnienie wniosku o dofinansowanie studiów podyplomowych nauczyciela

W przypadku sektora oświaty uzasadnienie wniosku o dofinansowanie studiów podyplomowych nauczyciela powinno zawierać informacje, że kształcenie to jest sposobem na zdobycie umiejętności, dzięki którym osoba ta pozostanie zatrudniona. Z kolei nauczyciele zajmujący się praktyczną nauką zawodu oraz przedmiotów zawodowych powinni dołączyć do wniosku oświadczenie, że planowane kształcenie jest traktowane jako szkolenie branżowe.

Kiedy należy złożyć wniosek o dofinansowania do studiów podyplomowych?

O datach i wytycznych, odnoszących się do wniosku o dofinansowanie studiów przez pracodawcę, decydują urzędy pracy. To właśnie na stronach konkretnych instytucji należy szukać tych informacji. Urzędy pracy nie mają obowiązku ustalać jednego terminu, który obowiązuje w całej Polsce. Daty ustalane są odpowiednio tak, aby proces weryfikacji odbył się sprawnie i bezproblemowo. Zwyczajowo wniosek należy złożyć minimum 30 dni przed rozpoczęciem kształcenia.

Ile trwa proces od złożenia wniosku do otrzymania dotacji na studia?

Zazwyczaj urzędy pracy zastrzegają sobie czas rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie studiów na 30-60 dni. Nasza uczelnia, wychodząc naprzeciw potrzebom słuchaczy, umożliwia wypełnienie formularza o chęci otrzymania dotacji na naszej stronie internetowej – https://studia-online.pl/dotacje_dla_firm_szkol

Pozwala to znacznie przyśpieszyć proces weryfikacji wniosku, dzięki współpracy uczelni z urzędami pracy w całej Polsce. Wtedy to z doświadczenia uczelni wynika, że decyzja dotycząca wniosku o dotacje pojawia się w ciągu 2-3 tygodni od dnia jego złożenia.

Czy można ubiegać się o dofinansowanie wewnętrzne na uczelni?

Nasza uczelnia umożliwia przyszłemu słuchaczowi otrzymanie dofinansowania do studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych w ramach dwóch programów:

  1. “Krok w przyszłość” – przeznaczonego dla: bezrobotnych, poszukujących pracy, osób  będących w okresie wypowiedzenia z winy pracodawcy, zatrudnionych w firmie będącej w stanie upadłości lub likwidacji.
  2. “Nowe horyzonty” – przeznaczonego dla: osób samozatrudnionych oraz szkół.

Kwota tej dotacji ustalana jest indywidualnie na podstawie potrzeb i możliwości składającego wniosek. Należy podkreślić, że pula środków, jaką dysponuje uczelnia na dany rok, jest ograniczona. Dlatego też nie warto zwlekać ze zgłoszeniem, gdyż o dofinansowaniu decyduje kolejność zgłoszeń oraz argumentacja podana we wniosku.