Czym zajmuje się andragog?

studia andragog

Edukacja to niezwykle ważny proces w rozwoju każdego człowieka, który kojarzy się głównie z młodością. Nic w tym dziwnego, ponieważ to właśnie w okresie dorastania uczniowie rozwijają wiedzę w największym wymiarze. W życiu dorosłym edukacja nabiera nieco innego wymiaru, a ważną rolę w tym procesie zaczyna odgrywać andragog. Kim jest i czym się zajmuje osoba na tym stanowisku?

Andragogika – co to za obszar nauk?

Choć edukacja dorosłych w ostatnich latach wzbudza coraz większe zainteresowanie za sprawą dynamicznie zmieniającego się rynku pracy i ogólnego trendu chęci rozwoju społeczeństwa, wciąż wiele osób zastanawia się, czym jest andragogika. Otóż zajmuje się ona procesami edukacyjnymi osób dorosłych, w tym również seniorów. Głównym obszarem zainteresowań tej dziedziny nauk jest człowiek jako osoba, która kształci się przez całe życie.

Tematem badań andragogiki są zagadnienia związane z procesami edukacyjnymi dorosłych w odniesieniu do kształcenia, samoedukacji, wychowania oraz kształtowania osobowości czy kierowania rozwojem.

Sprawdź kierunek studiów podyplomowych

Andragog – nauczyciel dorosłych

Edukacją dorosłych zajmuje się andragog, czyli osoba posiadająca kwalifikacje do prowadzenia zajęć dydaktycznych dla tej grupy wiekowej. Realizuje tym samym cele edukacyjnej polityki naszego kraju w obszarze rozwoju kapitału społecznego oraz ludzkiego. Andragog nie ogranicza się jednak do prowadzenia samych zajęć – bardzo ważną rolę pełni bowiem w zakresie szeroko pojętej działalności edukacyjnej, która ma charakter:

 • informacyjny,
 • instruktażowy,
 • doradczy,
 • konsultacyjny,
 • mediacyjny,
 • terapeutyczny,
 • wychowawczy.

Dzięki takim działaniom wspiera osoby dorosłe w ich aktualnej sytuacji życiowej i zawodowej, a także objaśnia cele i kompetencje możliwe do osiągnięcia w celu jej poprawy.

CHCESZ ROZPOCZĄĆ PRACĘ W ZAKRESIE NAUCZANIA DOROSŁYCH? ZAPISZ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE ANDRAGOGIKA

Gdzie i w jakim charakterze może pracować andragog?

Oprócz prowadzenia zajęć i doradzania w zakresie kształtowania odpowiednich postaw oraz zachowań, jego celem jest także rozwijanie systemu kształcenia ustawicznego. Dzieje się tak poprzez prowadzenie badań empirycznych na ta takie tematy jak np. samoedukacja dorosłych czy edukacja pozaformalna, a także przygotowywanie publikacji naukowych oraz popularnonaukowych dotyczących kształcenia osób dorosłych.

Bogaty zakres wiedzy oraz kompetencji sprawia, że andragog posiada wiele możliwości pod kątem poprowadzenia swojej ścieżki zawodowej. Osoba może pracować m.in. w:

 • publicznych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe,
 • niepublicznych szkołach, które posiadają uprawnienia szkół publicznych,
 • publicznych oraz niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego,
 • instytucjach rynku pracy, które prowadzą działalność szkoleniowo-edukacyjną,
 • domach kultury,
 • firmach szkoleniowych,
 • działach szkoleń.
andragog studia podyplomowe online

Tutoring – co to? Popularna ścieżka andragoga

Bardzo popularną ścieżką rozwoju dla andragoga jest w ostatnim czasie praca w charakterze tutora. Jest to efektywna forma zindywidualizowanej pracy nauczyciela oraz ucznia oparta na relacji trener-uczeń. Praca w dużej mierze opiera się na indywidulanych i regularnych spotkaniach, na których tutor koncentruje się na rozwijaniu mocnych stron oraz potencjału ucznia.

Andragogika – studia podyplomowe dla aspirujących nauczycieli dorosłych

Dla osób, które chcą poprowadzić swoją karierę w perspektywicznym kierunku, jakim jest andragogika studia podyplomowe mogą okazać się niezwykle przydatne w uzyskaniu wymaganych kwalifikacji. Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego oferując kierunek Andragogika oraz coaching i tutoring w edukacji wychodzi naprzeciw osobom, które chcą zdobyć merytoryczne i praktyczne przygotowanie do pracy w zawodzie nie tylko jako andragog, ale również trener osobisty (coach, mentor, tutor).