Czy warto studiować psychologię biznesu?

Psychologia biznesu czy warto studiować?

Aktualnie świat biznesu rozwija się w bardzo szybkim tempie. Na każdym rynku konkurencja jest bardzo duża, a o sukcesie lub porażce w danej branży decyduje coraz więcej czynników. Jednym z nich jest aspekt psychologiczny, który pozwala osiągnąć określoną przewagę zarówno przełożonym, podwładnym, jak i kontrahentom. Odpowiednio dobrane strategie oraz techniki pozwalają zwiększyć skuteczność szczególnie w trakcie różnych negocjacji. Osoby, które zajmują stanowisko kierownicze lub aspirują do prowadzenia własnej działalności powinny poznać psychologiczne aspekty zarządzania. Umożliwiają to studia podyplomowe na kierunku Psychologia biznesu – czy warto się na nie zapisać i dla kogo są skierowane?

Psychologia biznesu – co to?

Skuteczny menedżer XXI wieku musi nie tylko opierać się na swojej zawodowej wiedzy, ale także znać psychologiczne aspekty zarządzania. Musi być odporny na przeinaczanie lub naginanie faktów np. przez swoich współpracowników, którzy chcą wpływać na jego decyzje. Psychologia biznesu to dziedzina nauki wprowadzająca podstawy teorii psychologii do zagadnień biznesowych. Dotyczy analizy postaw, zachowań oraz emocji ludzi związanych z organizacjami. Bada nie tylko pracowników i kadrę kierowniczą, ale również klientów, producentów czy nawet akcjonariuszy danego przedsiębiorstwa.

Psychologia biznesu ma za zadanie usprawnić funkcjonowanie i zwiększyć konkurencyjność organizacji dzięki poprawie satysfakcji i wydajności pracowników, a także zwiększyć skuteczność osób na stanowiskach kierowniczych. Psychologia biznesu skupia się m.in. na:

 • procesach grupowych,
 • komunikacji w organizacji,
 • satysfakcji i motywacji pracowników,
 • kulturze organizacji,
 • zarzadzaniu zasobami ludzkimi,
 • obsłudze klienta.
Sprawdź kierunek studiów podyplomowych

Psychologia biznesu – gdzie studiować?

Aby móc w pełni zrozumieć mechanizmy zachodzące w świecie biznesu, które pozwolą wypracować przewagę na danym rynku, a później zaimplementować je do własnej organizacji, warto zapisać się na studia podyplomowe Coaching i psychologia biznesu oferowane przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego.

Uczelnia od ponad 20 lat dba o najwyższą jakość kształcenia, czego dowodem jest przyznanie Certyfikatu Jakości ISO 9001:2015, świadczącego o przestrzeganie międzynarodowych norm oraz standardów jakości w procesie kształcenia. WSKZ umożliwia realizację studiów podyplomowych w formie online, za pośrednictwem nowoczesnej platformy dydaktycznej. Słuchacze mogą pogłębiać swoją wiedzę z zakresu psychologii biznesu z każdego miejsca, które posiada dostęp do Internetu. Oprócz zaoszczędzonego czasu i pieniędzy na dojazdach, słuchacze zyskują możliwość pogodzenia nauki z pracą lub innymi obowiązkami.

Psychologia biznesu czy warto?

Coaching i psychologia biznesu to studia, które pozwalają słuchaczom zdobyć wiedzę z zakresu zarządzania, coachingu, marketingu i szeroko rozumianego biznesu. Program studiów pozwala zapoznać się z poszczególnymi metodami, technikami oraz narzędziami, które stosowane są w coachingu. Zdobyta wiedza może być używana zarówno w biznesie, jak i życiu osobistym. Co więcej, słuchacze zdobywają wiedzę w zakresie szkoleń, budowania strategii marketingowych, motywacji, przywództwa czy rekrutacji, dzięki czemu mogą zastosować ją w wielu różnych obszarach.

Przede wszystkim mogą podjąć pracę w charakterze menedżera, dyrektora zarządzającego, coacha lub osoby odpowiedzialnej za przeprowadzanie szkoleń firmowych dla menedżerów. Inną ścieżką jest praca jako Specjalista do spraw doskonalenia procesów.

Dla kogo psychologia biznesu?

Coaching i psychologia biznesu to studia podyplomowe, które skierowane są także dla osób zatrudnionych w miejscach, gdzie psychologiczny aspekt funkcjonowania świata biznesowego jest niezwykle ważny. Mowa m.in. o:

 • pracownikach kadry kierowniczej,
 • przedsiębiorcach,
 • doradcach zawodowych,
 • psychologach,
 • psychoterapeutach,
 • pedagogach,
 • socjologach,
 • przedstawicielach firm,
 • przedstawicielach handlowych,
 • coachach.

Więcej informacji znajdziesz na stronie kierunku Psychologia biznesu studia.