Czy studia podyplomowe zwalniają ze składek ZUS i uprawniają do zniżek?

studia podyplomowe online

Zaktualizowano dnia 7 września 2023

Podjęcie studiów niesie ze sobą wiele korzyści. Oczywistymi są te związane ze zdobywaniem wiedzy, rozwijaniem kompetencji czy zdobyciem kwalifikacji niezbędnych do wykonywania danego zawodu. W przypadku studiów licencjackich, wyższych lub doktoranckich, osoby pobierające naukę mogą liczyć na dodatkowe przywileje. Wiele osób zastanawia się zatem czy studia podyplomowe zwalniają ze składek ZUS?

Czy studia podyplomowe uprawniają do zniżek?

Osoby, które zapiszą się na wybrany kierunek w jednej ze szkół wyższych na studia licencjackie czy magisterskie posiadają status studenta. Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku studiów podyplomowych, które różnią się nie tylko formą kształcenia, ale również statusem, jaką uzyskuje osoba zapisana na jeden z kierunków. W przypadku najpopularniejszej i najskuteczniejszej formy podwyższenia swoich kwalifikacji, osoby uzyskują status słuchacza.

Sprawdź kierunek studiów podyplomowych

Status studenta jest bowiem uregulowany prawnie i określony jest w art. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym jako osoba kształcąca się na studiach wyższych. Za studia wyższe natomiast przepisy uważają studia I stopnia, studia II stopnia bądź jednolite studia magisterskie.

Wiele osób zastanawia się zatem, czy studia podyplomowe uprawniają do zniżek, jak ma to miejsce w przypadku statusu ucznia lub studenta. Otóż słuchaczowi nie przysługują powszechnie znane zniżki (np. na bilety komunikacji miejskiej czy bilety wstępu).

Czy studia podyplomowe zwalniają ze składek ZUS

Czy na studiach podyplomowych jest legitymacja studencka?

Różnice w statusie studenta oraz statusie słuchacza widoczne są nie tylko w procesie rejestracji i toku nauczania, ale również wydawanych dokumentów po ukończeniu studiów. Inaczej sytuacja wygląda także w kwestii legitymacji – jak sama nazwa wskazuje mogą ją uzyskać tylko osoby ze statusem studenta. Słuchacze studiów podyplomowych nie otrzymują legitymacji studenckiej.

Czy studia podyplomowe zwalniają ze składek ZUS?

Rozwiewając wątpliwości dotyczące statusu słuchacza wiele osób zastanawiać kwestia składek odprowadzanych przez pracodawcę w przypadku słuchacza. To, czy studia podyplomowe zwalniają ze składek ZUS, można wywnioskować z przepisów dotyczących systemu ubezpieczeń społecznych.

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE I ZDOBĄDŹ PRZYGOTOWANIE DO PRACY W WYMARZONYM ZAWODZIE

Według niej zatrudniony na umowę zlecenie student nie podlega do ukończenia 26 roku życia obowiązkowym ubezpieczeniom – zarówno społecznym i jak i zdrowotnym. Przepisy mówią jednak tylko o studencie, przez co słuchacz studiów podyplomowych nie może skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek.

Czy studia podyplomowe dają ubezpieczenie?

Osoba zapisana na studia podyplomowe posiadająca status słuchacza nie jest w rozumieniu Ustawy o systemie ubezpieczeń traktowana jako student. Z tego względu słuchacz studiów podyplomowych, który nie jest nigdzie zatrudniony i nie odprowadza żadnych składek, nie będzie posiadał ubezpieczenia.