Czy studia podyplomowe wliczają się do stażu pracy i urlopu?

studia podyplomowe online

Studia podyplomowe są wciąż najpopularniejszą i najefektywniejszą formą rozwoju swoich umiejętności oraz zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych. Słuchacze z uwagi na swój wiek w trakcie realizacji studiów podyplomowych albo są już zatrudnionymi pracownikami lub podejmują pracę po ukończeniu kształcenia. Wiele osób zastanawia się zatem, czy studia podyplomowe wliczają się do stażu pracy i mają wpływ na wymiar dni urlopu.

Co wpływa na staż pracy?

Liczba przepracowanych lat ma bardzo duże znaczenie nie tylko w kontekście świadczeń emerytalnych. Jest to aspekt ważny jeszcze w trakcie aktywności zawodowej, ponieważ to od stażu pracy uzależniony jest m.in. wymiar urlopu, jaki przysługuje pracownikowi zatrudnionemu w oparciu o umowę o pracę, a także prawo do:

 • odprawy,
 • dłuższego okresu wypowiedzenia,
 • nagrody jubileuszowej.
Sprawdź kierunek studiów podyplomowych

Staż pracy nie obejmuje jednak tylko i wyłącznie okresów faktycznego świadczenia pracy, ale również czas, w którym pracownik nie wykonywał pracy. To, co wlicza się do stażu pracy wynika z przepisów prawa, a jego potwierdzeniem są przedłożone pracodawcy dokumenty. Do stażu pracy wlicza się m.in.:

 • prowadzenie indywidualnego gospodarstwa rolnego,
 • czynną oraz zawodową służbę wojskową,
 • ukończenie studiów wyższych.

Czy studia podyplomowe wliczają się do stażu pracy?

Osobom, które są absolwentami studiów wyższych, dolicza się automatycznie 8 lat do stażu pracy bez względu na to, czy były to studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie czy doktoranckie. Warto zwrócić uwagę, że taka liczba lat doliczana jest raz niezależnie od ukończonych fakultetów. Z uwagi na fakt, iż na studia podyplomowe mogą zapisać się tylko i wyłącznie absolwenci studiów wyższych, studia podyplomowe nie wydłużają stażu pracy o dodatkowe lata.

Staż pracy a wymiar urlopu

Wymiar urlopu, jaki przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę, wynosi 20 lub 26 dni, co wynika z Kodeksu pracy. To podstawowy wymiar, który przysługuje pracownikowi zatrudnionemu przez cały rok kalendarzowy i na cały etat. Dodatkowe dni urlopu dotyczą m.in. osób niepełnosprawnych lub pracowników socjalnych.

20 dni urlopu przysługuje pracownikowi, którego staż pracy wynosi mniej niż 10 lat. Z kolei osoba, której staż pracy wynosi minimum 10 lat, ma prawo do 6 dni urlopu więcej w skali roku.

czy studia podyplomowe wliczają się do stażu pracy

Czy studia podyplomowe wliczają się do urlopu?

Zgodnie z art. 155 Kodeksu pracy, pracownikowi dolicza się lata pracy z tytułu ukończonej szkoły:

 • zasadniczej bądź równorzędnej zawodowej – maksymalnie 3 lata,
 • średniej zawodowej dla absolwentów szkół zasadniczych – 5 lat,
 • średniej zawodowej – 5 lat,
 • średniej ogólnokształcącej – 4 lata,
 • policealnej – 6 lat,
 • wyższej – 8 lat.

CHCESZ ZDOBYĆ WIEDZĘ I KWALIFIKACJE NIEZBĘDNE DO WYMARZONEGO ZAWODU? ZAPISZ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE W WSKZ

W przepisach nie ma informacji na temat absolwentów studiów podyplomowych. Słuchaczom, którzy zrealizują jeden z kierunków oferowanych przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego, przysługuje niezmiennie dodatkowe 8 lat wynikające z ukończenia studiów wyższych i okres ten nie podlega wydłużeniu.

Oznacza to, że absolwent studiów podyplomowych, który nigdy nie był zatrudniony na umowę o pracę, musi przepracować na takiej umowie co najmniej 2 lata, aby jego wymiar urlopu zwiększył się z 20 do 26 dni.