Czy po obronie licencjatu traci się status studenta?

studia magisterskie

Zaktualizowano dnia 7 września 2023

Studia licencjackie są przepustką do uzyskania wymarzonego wyksztalcenia, dzięki któremu absolwent może podjąć pracę w konkretnym zawodzie. Przez czas trwania nauki taka osoba posiada status studenta, który uprawnia do wielu ulg – np. do tańszych przejazdów komunikacją miejską czy ulg dla pracowników. Co dzieje się jednak w momencie ukończenia studiów I stopnia? Czy po obronie licencjatu traci się status studenta?

Czym jest status studenta i do czego uprawnia?

Z chwilą ślubowania studenci nie tylko stają się członkami edukacyjnej społeczności wybranej uczelni, ale rozpoczynają kształcenie i nabywają prawa oraz status studenta. Wynika to z art. 83 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

CHCESZ ZDOBYĆ PRZYGOTOWANIE DO WYMARZONEGO ZAWODU ORAZ STATUS STUDENTA? ZAPISZ SIĘ NA STUDIA MAGISTERSKIE ONLINE

Zgodnie z przepisami, status studenta otrzymuje osoba, która została przyjęta na jednolite studia magisterskie, studia I stopnia (licencjackie) lub II stopnia (magisterskie). Osoby uczące się na tym etapie edukacyjnym mogą korzystać z wielu benefitów w postaci m.in.:

  • tzw. ulgi ustawowej uprawniającej do tańszych o 50% biletów na komunikację miejską oraz o 51% na komunikację transportu publicznego,
  • zniżek na bilety do kin, muzeów i innych miejsc kulturalnych.

Status studenta u osoby zatrudnionej

Osoby ze statusem studenta są bardzo pożądane przez pracodawców z uwagi na zwolnienie z opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne. Warto zwrócić uwagę, że taka ulga dotyczy studentów, którzy ukończyli maksymalnie 26. rok życia. Korzyść uzyskuje zazwyczaj także student otrzymujący zazwyczaj wyższe wynagrodzenie.

Czy po obronie licencjatu traci się status studenta?

Wiele osób, które są na finiszu studiów I stopnia zastanawia się, czy po obronie licencjatu traci się status studenta. O ile legitymacja uprawniająca do zniżek wydawana jest do 31 października, status studenta w świetle aktualnych przepisów wygasa w dniu złożenia egzaminu dyplomowego.

Oznacza to, że student, który obroni pracę licencjacką w czerwcu, traci w tym samym momencie status studenta, jednak może korzystać ze zniżek. Jeśli student podejmie decyzję, aby zapisać się na studia magisterskie, status studenta zostaje przywrócony dopiero z momentem podjęcia nauki na II stopniu.

Istnieje również kilka przypadków, w których student utraci takowy status. Dzieje się to m.in., gdy nie złoży pracy licencjackiej w terminie bądź nie przystąpi do egzaminu dyplomowego.

Czy po obronie licencjatu traci się status studenta

Jak ZUS sprawdza status studenta?

Pracodawca, który zatrudnił pracownika posiadającego status studenta, weryfikuje taki stan rzeczy najczęściej poprzez przedłożenie przez niego ważnej legitymacji. Z uwagi na wcześniej wspomnianą możliwość utraty statusu przed wygaśnięciem ważności dokumentu, pracodawca może poprosić również kandydata do pracy o uzyskanie zaświadczenia o posiadanym statusie studenta.

Jest to ważne nie tylko na etapie rekrutacji, ale również podczas kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który może na tej podstawie zweryfikować dokumenty pracodawcy i zasadność braku odprowadzanych składek.

Sprawdź kierunek studiów magisterskich class=

Studia magisterskie online zapewniające status studenta

Z uwagi na brak wzmianki w aktualnych przepisach o studiach podyplomowych, osoba, która chce kontynuować naukę i zarazem posiadać status studenta uprawniający do korzystania z wielu przywilejów, musi w tym celu podjąć studia magisterskie.

Idąc z duchem czasu, nasza Uczelnia oferuje studia magisterskie online – aspirujący studenci II stopnia mogą ukończyć jeden z kierunków bez konieczności dojeżdżania do stacjonarnej placówki, jak ma to miejsce w przypadku klasycznej formy kształcenia. Zaoszczędzony na dojazdach czas oraz pieniądze mogą przeznaczyć na rozwijanie pasji lub inne cele.