Czy na studiach podyplomowych są zaliczenia, egzaminy i prace pisemne?

studia podyplomowe online

Zaktualizowano dnia 7 września 2023

Absolwenci studiów wyższych, którzy chcą zdobyć dodatkowe kwalifikacje oraz rozwinąć wiedzę i umiejętności w danym obszarze najczęściej decydują się podjąć studia podyplomowe. Nic w tym dziwnego – przystępna forma kształcenia online, wysoka jakość materiałów dydaktycznych, a także możliwość zdobycia uprawnień w krótkim czasie to jedne z wielu zalet, które sprawiają, że to najczęściej wybierana forma kształcenia. W jaki sposób weryfikowana jest wiedza zdobyta przez słuchacza – czy na studiach podyplomowych są zaliczenia, egzaminy i prace pisemne?

Czy na studiach podyplomowych są zaliczenia?

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego to uczelnia z ponad 20-letnim doświadczeniem, która nieustannie rozwija swoją ofertę perspektywicznych studiów podyplomowych online. Słuchacze mogą realizować teoretyczną część programu każdego kierunku za pośrednictwem platformy dydaktycznej, do której osoby, które dokonały zapisu, mają nieograniczony dostęp.

Każdy ze słuchaczy realizuje lekcje, które składają się na temat. Po ukończeniu wszystkich lekcji z danej sekcji, słuchacze przystępują do testu cząstkowego wielokrotnego wyboru sprawdzającego wiedzę z danego tematu.

Sprawdź kierunek studiów podyplomowych

Czy studia podyplomowe kończą się egzaminem?

Po realizacji ostatniego tematu z ostatniego semestru i ewentualnych zajęć praktycznych (jeśli przewiduje je program studiów), słuchacz przystępuje do testu generalnego. Składa się on z 30 losowo wybranych pytań, które pojawiały się w testach cząstkowych. Zaliczenie testu generalnego następuje w przypadku udzielenia prawidłowej odpowiedzi na minimum 26 z nich. Egzamin ten weryfikuje stopień przyswojenia wiedzy z całego programu studiów.

Czy studia podyplomowe kończą się napisaniem pracy dyplomowej?

Ukończenie studiów podyplomowych nie jest oczywiście możliwe bez napisania pracy dyplomowej. Słuchacz składa ją w formie elektronicznej. Wybór tematu jest możliwy w trakcie realizacji ostatniego semestru, a ich lista zostaje umieszczona na indywidualnym koncie słuchacza. Praca powinna zawierać od 15 do około 30 stron A4 i jej najważniejszym aspektem jest wyczerpanie przez słuchacza tematu w sposób merytoryczny.

Czy na studiach podyplomowych są zaliczenia

Jest to możliwe dzięki materiałom dydaktycznym dostępnym na indywidualnym koncie, dzięki czemu nie ma konieczności korzystania z zewnętrznych źródeł wiedzy. Wszelkie wytyczne dotyczące pracy pisemnej na studiach podyplomowych znajdują się na indywidualnym koncie słuchacza. Po prawidłowym wprowadzeniu pracy, zostaje ona przekazana komisji do oceny, a o wyniku słuchacz zostaje poinformowany poprzez wiadomość e-mail.

Czy na studiach podyplomowych jest ciężko?

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego posiada w swojej ofercie studia podyplomowe z wielu różnych i perspektywicznych dziedzin. Ich realizacja pozwala zdobyć nowe umiejętności, wiedzę oraz kwalifikacje niezbędne do podjęcia pracy w danej dziedzinie. Stopień trudności zagadnień, jakie pojawiają się w programie studiów, zależą od konkretnego obszaru nauk. Niektóre z nich wymagają od słuchacza poświęcenia większej ilości czasu oraz skupienia, aby przyswoić cenne informacje.

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE ONLINE I ZDOBĄDŹ WIEDZĘ ORAZ UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNE W WYMARZONYM ZAWODZIE

Ogromnym ułatwieniem jest nowoczesna i intuicyjna platforma, na której udostępniane są dopracowane materiały dydaktyczne udostępniane słuchaczowi przez cały okres trwania nauki. Zaletą jest również możliwość powrotu do poprzednich zagadnień w celu powtórzenia lub przypomnienia danej sekcji wiedzy, dzięki czemu słuchacz może w przystępnej formie opanować nawet skomplikowane tematy.

Czy można nie zdać studiów podyplomowych?

Wiele osób zastanawia nie tylko, czy studia podyplomowe kończą się napisaniem pracy, ale również czy można nie zdać studiów podyplomowych. Otóż realizacja każdego kierunku wymaga od słuchacza poświęcenia odpowiedniej ilości czasu i zaangażowania, aby opanować dany zakres wiedzy.

Słuchacz może po każdym niezaliczonym teście przystąpić do niego ponownie. Również w przypadku uwag do pracy dyplomowej, może nanosić poprawki, aby spełnić określone wymogi. Warto zaznaczyć, że nie istnieją limity ponownego przystąpienia do testów czy poprawek pracy.