Co to jest bajkoterapia?

Co to jest bajkoterapia?

Dziecko w wieku przedszkolnym jest niezwykle wrażliwe na wszelkie istniejące formy sztuki. Na jego psychikę w szczególny sposób oddziałuje literatura. Stanowi ona źródło niewyczerpanych przeżyć, wzruszeń i wrażeń, jednocześnie wzbogaca słownik dziecka, uczy poprawnej polszczyzny oraz rozwija jego zainteresowania. Jak się okazuje, literatura piękna ma również korzystny wpływ w trakcie różnego rodzaju terapii i współpracy terapeutów z dziećmi borykającymi się z problemami emocjonalnymi. Taki sposób rozszerzania przeżyć oraz doświadczeń jest więc coraz popularniejszy i doceniany – zarówno przez same dzieci, jak i nauczycieli wdrażających te metody w trakcie nauki. Z uwagi na coraz większe zainteresowanie tej formy terapii, coraz więcej osób zastanawia się – co to jest bajkoterapia.

Bajkoterapia – kiedy powstała i czym jest?

Bajkoterapia to jedna z wielu metod wykorzystywana przy pracy z dziećmi. Stosuje się ją w psychoterapii, arteterapii i terapii pedagogicznej. Jej podstawowym założeniem jest dokładniejsze zrozumienie dziecka, a także jego problemu. Dostarczenie pozytywnych wzorców zachowań oraz dostarczenie wiedzy sprawia, że dziecko poznaje różnorodne sposoby działania oraz myślenia. Jak pokazały wieloletnie badania psychologów, czytanie konkretnych bajek pozwala pomóc dziecku w wielu emocjonalnych sytuacjach. Szczególnie mowa o pierwszych dniach w przedszkolu lub innych stresujących sytuacjach, z którymi dziecko często ma styczność po raz pierwszy. Bajkoterapia jest świetną metodą relaksacyjną, ponieważ właściwie dobrane, odpowiednio przeczytane bądź opowiedziane historie mogą w pozytywny sposób wpłynąć na dziecko – przede wszystkim wyciszyć je po dniu pełnym wrażeń i emocji.

Za początek tej metody terapii uważa się 1977 r., gdy Bruno Bettelheim wydał książkę pt. Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni. W publikacji autor rozpoczął rozważania na temat psychiki dziecka oraz roli tradycyjnych baśni, które mogą znacznie wpływać na jego psychikę.

Sprawdź kierunek studiów podyplomowych

Bajki relaksacyjne

Mają one za zadanie wywołać uspokojenie i odprężenie. Najczęściej fabuła bajki rozgrywa się w miejscu, które dziecko bardzo dobrze zna – jest ono bezpieczne, przyjazne i spokojne. Bohater doświadcza wszystkimi zmysłami miejsca, w którym się znajduje dzięki czemu dziecko może odbierać przekaz bajki wszystkimi zmysłami. Relaks wywołany przez historię ma na celu odprężenie mięśni dziecka, dzięki czemu się uspokaja i wprawia w lepszy nastrój.

Bajki psychoedukacyjne

Wykorzystuje się je, aby wprowadzić pozytywne zmiany w zachowaniu dziecka. Bohater przeżywa takie problemy, z którymi aktualnie może borykać się dziecko. Stosując tego typu czytanki dziecko uczy się prawidłowego postępowania, otrzymując wzory podejmowania właściwych wyborów. Bajki wspierają trudny proces dorastania oraz ukazują nowe wzory myślenia o sytuacjach powodujących lęki.

Bajki terapeutyczne

Zawierają zupełnie odmienny sposób myślenia, który sprawia, że lękotwórcze sytuacje są odczuwane przez dziecko w nowy, zupełnie inny sposób. Zaspakajają potrzeby dziecka dowartościowując je i dając poczucie zrozumienia przez akceptację. Wytwarzają pozytywne emocje – ukazywane przez przyjaźń oraz nadzieję, prezentowane przez bohaterów bajek. Przekazują wiedzę o lękach dziecka i pokazują, w jaki sposób można sobie z nimi radzić. Podstawową funkcją tego typu bajek jest obniżenie lęku u dziecka.

Bajkoterapia studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego to renomowana uczelnia, która od ponad 20 lat oferuje naukę na najwyższym poziomie. W swojej bogatej ofercie posiada perspektywiczne studia podyplomowe z zakresu pedagogiki. Bajkoterapia studia podyplomowe skierowane są przede wszystkim do osób, które na co dzień pracują z dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym – mowa szczególnie o nauczycielach edukacji przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej, opiekunów świetlic, wychowawców, a także rodziców.