dr hab. Krzysztof Kowalik
dr hab. Krzysztof Kowalik

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk humanistycznych z zakresu teologii dogmatycznej. Profesor nadzwyczajny Instytutu Filozofii i Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku oraz Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej. Specjalista nauk o kulturze i religii oraz nauk o kulturze fizycznej.

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Kierownik Zakładu Historii Myśli Społecznej oraz Zakładu Socjologii Religii i Wiedzy Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego. Ponadto kierownik Katedry Nauk Humanistycznych Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej.

Niezwykle doświadczony i wszechstronny wykładowca akademicki. Autor licznych monografii, artykułów naukowych oraz tłumaczeń. Redaktor naczelny Miscellanea Anthropologica et Philosophica. Organizator i uczestnik wielu konferencji, sympozjów oraz wykładów zarówno ogólnopolskich, jak i międzynarodowych. Specjalista w dziedzinie turystyki i przewodnik. Lektor języka niemieckiego. Socjolog. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz członek korespondent Towarzystwa Naukowego KUL.

Laureat licznych nagród, w tym Nagrody Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, przyznanej za działalność naukową ze studentami, podwójnie – Nagrody Rektora Politechniki Opolskiej oraz srebrnego medalu zasługi za długoletnią służbę z inicjatywy Rektora Pomorskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdyni.